logo

תעודת הצטיינות לתלמידהכנת תעודת הצטיינות. לתלמיד מצטיין.
סרטון הדרכה המסביר שלב אחרי שלב איך להכין תעודת הצטיינות בוורד (word).
תעודת הערכה לתלמיד להדפסה.

תעודת הצטיינות להדפסה

הדפסההדפסה
  
ציירצייר
תעודת הצטיינות להדפסה

מתי לחלק תעודות הצטיינות ?

באיזה נושאים ניתן לתת תעודות הצטיינות לתלמידים?

* תעודת הצטיינות על הצטיינות יתרה בלימודים:
בדרך כלל תעודה זו תינתן לתלמיד שהשיג את הציונים
הגבוהים ביותר בכיתה.
* תעודת הצטיינות על התנהגות:
תינתן לתלמיד שמכבד את חבריו לכיתה, לא מפריע במהלך השיעור, מגיע בזמן לשיעור,
אוהב להתנדב ומסייע למורים. תעודה זו תיתן הערכה על התנהגות טובה במהלך השנה, המחצית או החודש.
* תעודת הצטיינות על שיפור ההישגים בלימודים:
תינתן לתלמידים חרוצים שהשקיעו הרבה והראו שיפור ניכר בלימודים.
* תעודת הצטיינות בספורט:
תינתן לתלמדים שהראו השגים טובים בשיעור ספורט
או משתתפים בנבחרת בית הספר או שזכו בתחרות ארצית כלשהי.

היום גם בקטיינות אוהבים לחלק תעודות הצטיינות.
דוגמא לתעודת הצטיינות שניתן לתת בקייטנה: תעודת הצטיינות על שמירה על איכות הסביבה.
תעודה זו תינתן לחניך שהקפיד לאסוף את האשפה לאחר פעילויות בטבע שנערכו במסגרת הקייטנה.

כאמור בתעודה יש מקום לרשום נוסח כרצונכם, וישנם עוד נושאים רבים ומגוונים שניתן לתת עליהם תעודות הצטיינות.