logo

צ'יקה הכלבה בגטו מאת בת-שבע דגןמחפשים סיפור בנושא השואה לילדים.
ישנו סרטון שמבוסס על הספר.
בזמן המלחמה , הנאצים לא נתנו ליהודים בגטו להחזיק כלבים בביתם . צ'יקה היא הכלבה של מיכאש, ילד קטן בן 5 הגר בדירה קטנה עם אבא ואמא, מיכאש קשור לכלבה הוא מאד אוהב אותה, תחשבו כמה קשה היה למיכאש להיפרד ממנה !
הגרמנים אוסרים על היהודים להחזיק כלבים בביתם.
מה יעשה מיכאש?