logo

איך מציירים רימוןאיך לצייר רימון אדום.
מציירים את הרימון עם כתר ולידו רימון פתוח עם גרעינים.
הרימון הוא אחד משבעת המינים שהתברכה בהם ארץ-ישראל.
הפרי האדום עם מלא גרעינים
הרימון מסמל את ראש השנה
שנה חדשה, שתהיה שנת שפע
הציור הזה יכול להפוך לאיגרת ברכה לחג