logo

פעילות בעקבות הספר : אליעזר והגזרפעילויות בעקבות הספר.
אפשר לתת לילדים לשיר וללוות בתנועות:"משןך בגזר משוך בגזר אין כמוהו גזר"
אפשר לצייר גזר, או לצבוע דף צביעה גזר.
עבודת יצירה להכין ולגזור את הדמויות : הגזר, החתול , הכלב, הסבא .... ולהדביק את הדמויות על הבריסטול.

שיר אליעזר והגזר

אוריגמי של גזר

דף צביעה גזר

הדפסההדפסה
  
ציירצייר
דף צביעה גזר