logo

איך לעשות גלגול לפנים התעמלות קרקעגלגול לפנים הוא אחד מהאלמנטים שניתן לעשות כתרגיל התעמלות קרקע לבגרות בספורט.
מעמידה ישרה, כיפוף ברכים, הטיית גוף לפנים, הידיים ישרות לצד הראש, דחיפת הרגליים מהרצפה, גלגול הגוף וידיים ישרות קדימה וקימה לעמידה.