logo

איך לצייר את מגדל אייפלמגדל אייפל סמלה המוכר ביותר של העיר פריז ואחד האתרים המפורסמים ביותר בעולם.
המגדל עשוי מברזל נישא לגובה של 324 מטרים ומשקיף על העיר וסביבתה.
נמצא בעיר פריז, צרפת.
איך מציירים את מגדל אייפל.