מילים שמתחילות באות דמילים שמתחילות באות דלת.
מילים שמתחילות באות ד לילדים.
מילים שמתחילות באות ד: דג, דוב, דבש, דלת ועוד.