logo

הבית של יעל / מרים רותפעילויות סביב הספר האהוב על הילדים של מרים רות.
הבית של יעל זכה למהדורות רבות משום שזהו סיפור העונה על הצורך של הילדים למקום פרטי משלהם
מקום בלעדי המעניק להם הרגשת עצמאות.
סיפור טוב המדבר ללב הילדים

איך לצייר בית