מילים שמתחילות באות א לילדיםאבטיח מתחיל באות א
האות אלף, היא האות הראשונה
עוד מילים שמתחילות באות "א":
ארון, אריה, ארגז,אורח, אות, אוהל
הילדים בגן, מכירים טוב את האות הראשונה
הם יודעים שאחרי הגן חובה,
הם עולים לכיתה אופניים, אבוקדו, אוזן, אוטובוס

אבוקדו

הדפסה

אבטיח

הדפסה