מילים שמתחילות באות אהאות אלף, היא האות הראשונה.
אבטיח מתחיל באות א
עוד מילים שמתחילות באות "א":
ארון, אריה, ארגז,אורח, אות, אוהל
אופניים, אבוקדו, אוזן, אוטובוס ועוד.

אבוקדו

הדפסה

אבטיח

הדפסה