דף עבודה בשברים

דף תרגול בנושא שברים.
חיבור, חיסור, כפל, חילוק.
צמצום והרחבת שברים פשוטים, מדומים מעורבים ועשרוניים.
הדפסה
הדפסה
הדפסה
הדפסה