logo

הזמנה למסיבת פורים

הזמנה למסיבת פורים
חג פורים בפתח!
לפניכם הזמנה למסיבת פורים להדפסה בחינם.
הדפיסו את ההזמנה, מלאו את הפרטים וחלקו לחברים.
נוסח הזמנה למסיבת פורים:
כותרת: הזמנה למסיבת פורים
ציינו פרטים תאריך, שעה, כתובת.
נשמח לראותכם הוסיפו את שמות המארחים וטלפון.

הזמנה למסיבת פורים להדפסה

הדפסההדפסה
  
ציירצייר
הזמנה למסיבת פורים להדפסה

הזמנה למסיבת פורים

הדפסההדפסה
  
ציירצייר
הזמנה למסיבת פורים