logo

איך מכינים שופרסרטון על הכנת שופר.
תהליך הכנת הקרניים לייצור שופרות.
השופר הוא כלי נשיפה,
מיוצר מקרניים של בעלי חיים ממשפחת הפריים כמו איל (איל כבש זכר), עז, אנטילופה, למעט פרה.
קרן החיה מורכבת מעצם ומעטפת מחומר קרני.
בהכנת השופר מפרידים את ציפוי הקרן מהעצם, כך שנשארת הקרן חלולה.
בודקים האם יש שבר או סדק פוסל את השופר.
מיישרים את השופר בתהליך חימום.
מנסרים את הקצה הצר להכנת פייה.
מלטשים את הקרן, מקשטים ומתאימים את הצליל של השופר.
שימוש השופר ביהדות למצוות תקיעת שופר בראש השנה, יום הכיפורים ועוד.

תקיעת שופר