logo

רישום למוסדות החינוך ברשויות המקומיותשיבוץ לגנים.
הרשמה לגני ילדים.
מועדי וגילאי רישום.
עדכנו את כתובתכם במשרד הפנים בתעודת הזהות של שני בני הזוג. לפני ההגעה לרישום לגנים ולבתי הספר.