logo

מספרים באנגלית עד 20סרט אנימציה המלמד מספרים לילדים קטנים
הילדים ילמדו לספור עד 20 בקלי קלות בלי להרגיש שהם לומדים
ברקע תמונת נוף, המספרים רוקדים ושרים
מספר אחד מופיע, קופץ ונעלם, ובמקום מופיע מספר שתיים