שבלונה של סביבוןהנה שבלונה של סביבון לכבוד חג החנוכה.
אפשר גם להכין סביבון על ידי קיפולי נייר..

שבלונה סביבון

הדפסה