איך מנקים בפסח / מירי צללזון

שיר בחרוזים לילדים קטנים הלומדים על ניקיון פסח.