הריסה - מאכל עיראקי

מאכל מרק המבוסס על חיטה שמתבשלת שעות ארוכות.