עיגול מספרים כיתה ג'מספר מעוגל כל הספרות לאחר הספרה מסוימת הן 0.
מספר שהוא 5 ומעלה מעגלים למעלה.
מספר שהוא קטן מ 5 מעגלים למטה.
כשמעגלים מסתכלים על הספרה שלפניי ומאפסים את כל הספרות אחרי.

כשמעגלים לעשרות מסתכלים על ספרת האחדות.
כשמעגלים למאות מסתכלים על ספרת העשרות.
כשמעגלים לאלפים מסתכלים על ספרת המאות.