logo

הכנת שבשבת רוחיצירת שבשבת רוח בקלות.
שבשבת עשה זאת בעצמך.
סרטון הסבר בשלבים, איך מכינים שבשבת מנייר מבריק שלב אחרי שלב
שבשבת היא קישוט נחמד לגינה,למרפסת או לחלון.
אפשר להסביר על הרוח, לאתר את כיוון הרוח ולצפות בשבשבת מסתובבת.
החומרים הדרושים:
דף נייר ריבועי
מקל
דבק
סיכה
מספריים
אפשר מדבקות לקישוט.