מילים שמתחילות באות נמילים שמתחילות באות נון : נמר, נר, נמלה, נעל ועוד.