logo

הנר שלי נתן יונתן

הנר שלי של המשורר נתן יונתן.
פעילות לחנוכה.
פעילות בנושא שמות צבעים.
" הנר שלי אדום הוא כמו רימון, הנר שלי צהוב כמו לימון".
בסיום השיר מתאחדים הנרות לאור אחד.