איפה גרה כל חיה ?

היכן גרות החיות.
כל חיה והבית שלה איפה גרות החיות?.
דוגמאות:
דבורים - בכוורת.
יונה - בשובך.
כלב - מלונה.
סוס - באורווה.
ציפור - בקן. ועוד.