logo

שירותי השכמה הוט

מאפשר לקבוע בשעה הרצויה השכמה טלפונית אחת ב-24 שעות.
בשעה המבוקשת בקו שממנו הוזמנה ההשכמה יצלצל הטלפון.
שירות ההשכמה של HOT לטלפון הביתי : בחיוג קוד השירות 1475. עלות השירות- 1 ש"ח לכל הפעלה.