השלמת קווים דובדבן, חיבור נקודות

דף עבודה שבו ניתן להשלים את הציור של הדובדבן בעזרת קווקוים.
הילדים יכולים לצבוע את דף העבודה אחרי שהם השלימו את הקווים.

השלמת קווים דובדבן

הדפסה