logo

העולם - מפה אילמת ,יבשות ואוקיינוסים

העולם - מפה אילמת ,יבשות ואוקיינוסים
המפה יכולה לשמש למשימה מתוקשבת הכרת שמות האוקיינוסים והיבשות
יכול להתאים למורים לגיאוגרפיה
יבשות כדור הארץ: אסיה, אוסטרליה, אירופה, אפריקה , צפון אמריקה, דרום אמריקה

מפת העולם - מפה אילמת

מפה לשימוש חופשי (מויקפדיה)
הדפסההדפסה
  
ציירצייר

מפת העולם - מפה אילמת

מפת העולם

מפת העולם שנלקחה ממאגרי האו"ם ומאושרת לשימוש חופשי (מידע ותמונה מויקיפדיה)
הדפסההדפסה
  
ציירצייר

מפת העולם