logo

איך לצייר חיילציור בסגנון קריקטורה.
הסרטון ילמד אותכם איך לצייר במהירות חייל.
ציור קריקטורה, לדמות יש אף גדול
ציור בשלבים, קודם הצייר מצייר את הראש של החייל
החייל לבוש במדים ונעליים צבאיות וסוחב על גבו נשק.
הסרטון פשוט וברור מאוד ולא צריך ידע קודם בציור.
הסרטון מתאים לילדים ומבוגרים שאוהבים לצייר.