logo

לימוד צרפתית באינטרנט חינם האלף ביתאלפבית צרפתי - נתחיל מהתחלה , הנה סרט וידיאו עם גרפיקה מקסימה המלמד את האותיות בצרפתית . בצרפתית יש 26 אותיות : תנועות ועיצורים -
הסרטון במקום ספר לימוד.
הכרת האלף בית
האותיות הן : A, B, C, D, E, F,G ,H,I,J,K ,L ,M ,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W ,X ,Y,Z
לימוד צרפתית עצמיכלל חשוב לזכור העיצורים בסוף המילה לא נשמעים .תלמדו בזמן המתאים לכם
להלן לקטנו מידע על השפה הצרפתית מויקיפדיה
עם התפשטות הקולוניאליזם הצרפתי, התפשטה הצרפתית אל חבלי עולם נוספים מחוץ לאירופה וכיום היא משמשת כשפת אם בפי כ-110 מיליון בני אדם, וסך הכל דוברים את השפה כ-220 מיליון בני אדם.
השפה הצרפתית היא השפה הרשמית או השפה המשמשת לעניינים אדמיניסטרטיביים במבחר קהילות וארגונים (כמו האיחוד האירופי, הוועד האולימפי הבינלאומי, האו"ם ואיגוד הדואר העולמי).
בעבר, היא הייתה אחת השפות הנלמדות כשפה שנייה במדינות רבות בעולם אך החל מהמחצית השנייה של המאה ה-20 היא הלכה ונדחקה על ידי השפה האנגלית.
לפרטים נוספים לחצו כאן