logo

גידול תרנגולות בחצרגידול תרנגולות כחיית מחמד ולקבלת ביצים טריות.
התרנגולות יכולות להסתובב חופשי בגינה מגודרת ומוצלת.
לינה במתחם מקורה - לול - מוגן ממזג אויר, טורפים.
בלול כדאי להכין תאי הטלה.
אפשר לבנות לול מוגבה מהקרקע.
חשוב לשים מזון ומים נקיים וטריים.
מזון התרנגולות - חרקים, זרעים, עלים, תולעים ועוד.
ניקיון הלול - לדאוג שיהיה יבש ונקי.
התרנגולת יכולה להטיל ביצים ללא הפריה תלוי בזן.