logo

מכבי זימון תוריםזימון תור ללא סיסמה
הזמין ביקור רופא דרך האיטרנט , השירותים ברשת מהירים וחוסרים זמן
מוקד הזמנת תורים ברשת
המערכת מאפשרת קביעת תור ,ללא המתנה טלפונית ארוכה ולא נעימה
אז מה עושים
קודם כל בוחרים רופא
לוחצים על כפתור "הזמן תור"
צריךלהזין מספר תעודת זהות ותאריך לידה
לאחר מכן אפשר לקבוע תור מבין התורים הפנויים.
מה קורה אם רוצים לבטל את התור, עבור ביטול תור יש להיכנס למערכת מכבי on-line עם סיסמה