מבחן וסרטון בהנדסה לכיתה ד'למטה מבחן בחשבון לכיתה ד' מכיל גם הנדסה
בסרטון שאלות בהנדסה מבחן גיאומטריה
מצולעים, זוויות, משולשים ועוד.
הכרת שמות המרובעים, הכרת תכונותם
סימטרייה, שטח צורות