logo

הביצה שהתחפשה מאת דן פגיס .הביצה שהתחפשה מאת דן פגיס .
הביצה לא מרוצה, היא רוצה להיות פרח אדום
הביצה התחפשה לפרח אדום, אבל אף אחד לא אהב אותה
פרח בלי ריח!
הביצה פגשה כדור, אבל הכדור היה גאוותן...
סרטון בו תגלו מה קורה לביצה שלא רצתה להיות ביצה . האם הדבר אפשרי ?
סיפור יפה עם מוסר השכל.