דף צביעה יוסף מוקיר שבת

סיפור יוסף מוקיר שבת. יוסף שהיה טורח ומכבד את השבת אף מעבר ליכולתו ובזכות שמירת השבת התגלגל לידיו אוצר.
דף צביעה בנושא שבת.

דף צביעה יוסף מוקיר שבת

הדפסה

יוסף מוקיר שבת סיפור