logo

דף צביעה יוסף מוקיר שבת

דף צביעה יוסף מוקיר שבת
סיפור יוסף מוקיר שבת. יוסף שהיה טורח ומכבד את השבת אף מעבר ליכולתו ובזכות שמירת השבת התגלגל לידיו אוצר.
דף צביעה בנושא שבת.

דף צביעה יוסף מוקיר שבת

הדפסההדפסה
  
ציירצייר
דף צביעה יוסף מוקיר שבת

יוסף מוקיר שבת סיפור