ארוך - קצר , דף עבודה

יש לסמן את הפריט הקצר ביותר