דף עבודה ארוך קצר

יש לסמן את הפריט הארוך ביותר.
הדפסה
הדפסה
הדפסה