logo

איך כותבים באנגלית ישראלאיך כותבים ישראל באנגלית - Israel.
ראשי תיבות של ישראל באנגלית, קיצור של ישראל באנגלית - il.
מדינת ישראל נמצאת במזרח התיכון, במערב יבשת אסיה, שוכנת בדרום מזרח הים התיכון.
באותיות גדולות: ISRAEL