logo

יצירות לסתיו, ענניםרעיונות ליצירה בסתיו ובחורף
אפשר להסביר על העננים בחורף , איך הם נוצרים ? מה הם מכילים בתוכם ? לאחר ההסבר לעבור ליצירה.
אפשר ליצור ענן מכיל טיפות מים.