logo

מבחן במדעים מדע וטכנולוגיה לכיתה ה

המבחן כולל נושאים שונים : שיניים, חומרים ואנרגיה וכדור הארץ והיקום , הידרוספרה , מחזוריות בטבע בהקשר של חקר החלל .....זמן המבחן : 90 דקות
מערכות ותהליכים ביצורים חיים
בעלי חוליות, חסרי החוליות, עולם היצורים החיים
הגוף כמערכת
זיהום,חומרי דלק, הפקת מלחים מים המלח, סוגי קרקעות, משאבי טבעימי ויבשתי
מיצ"ב תשע"ד לדוברי עברית