logo

סטופר אונלייןלפניכם סטופר חינם אונליין.ניתן להשתמש בסטופר כאשר מתאמנים לפסיכומטרי או שמבצעים פעילות גופנית.
באתר יש שני סוגים של סטופרים
האדום-קובעים זמן והסטופר יצלצל שהזמן אזל.
(כיצד מכוונים את הסטופר האדום ? בוחרים את הסיפרה הרצויה וכדי לקדם אותה לוחצים על הסיפרה
אפס(הסטופר מתחלק לשלושה חלקים שניות : דקות : שעות))
הירוק -הזמן ימדד עד שתלחצו על עצור.