logo

איך לצייר צמותציור של צמות, סרטון וידאו המסביר כל השלבים.
רוצים לצייר ילדה עם תסרוקת מיוחדת?
בשיעור הנוכחי תוכלו ללמוד איך לצייר צמות.
בסרטון הוידאו מוצגים 3 סוגים שונים של צמות.
מאוד קל לצייר את הצמה:
מתחילים בקו מהרכז לא יישר אלא שהולך בזיג זג.
מוסיפים קווים בצדדים שהולכים ומתקרבים כלפי מטה.
מוסיפים את שורות הצמה (הקילעות).
עושים שיפורים ותיקונים קטנים שמוצגים בסרטון ויש לכם ציור של צמה.