מילים מתחרזות

תירגול חרוזים.
מציאת פריטים ששמם מתחרז.
משחק מילים בחרוזים.

תרגול מילים מתחרזות

הדפסה
הדפסה
הדפסה