מילים מתחרזות

תירגול חרוזים , סיפור בחרוזים - מציאת פריטים ששמם מתחרז.