איך מציירים אבוקדוציור עם עיפרון.
אם אתם לומדים במגמת אומנות ואתם מעוניינים לתרגל את הנושא של ציור בעיפרון.
תוכלו ללמוד ולהעשיר את הידע שלכם בסרטון שלמלמד איך לצייר אבוקדו.
בסרטון מודגם שימוש נכון באור וצל על ידי שימוש בעיפרון חלקים שנצבעים בצבע עיפרון מלא
לעומת חלקים שנצבעים חלש בעיפרון.
האם ידוע לכם שאבוקדו הוא פרי?