שישה בשקיק אחד מאת לוין קיפניס , פעילות מסביב לספר

פעילות מסביב לספר, דף משימה , הכרת שמות פירות, זיהוי חרוזים , שבעת המינים