logo

ציור ברבור - צעד אחר צעדהסרטון איך מציירים ברבור.
המלצה קטנה : מומלץ להסתכל על הסרטון לפחות פעם אחת מבלי לצייר את הציור תוך כדי.
התבוננות ראשונית בסרטון תאפשר לכם להבין את השלבים של הציור
ואז בצפייה שניה תדעו כבר לפני מה אתם עומדים ותוכלו לצייר את הציור בקלות.
כאן תוכלו לראות איך לצייר ברבור צעד אחר צעד.