logo

מחסן השטוזים של דתיה בן דורמחסן השטוזים לצפייה ישירה
איפה גרה גברת בן דור?
השירים מעוררים אצל הקטנטנים את השמיעה המוזיכלית, הסיפורים
תורמים רבות להתפתחות הילד, הם משפרים את הזיכרון, מעשירים את השפה ...