logo

מבחן אמיר, מבחן אמירם באנגליתבחינת מיון באנגלית על מנת לקבל פטור באנגלית באוניברסיטאות.
שאלות אמריקאיות של השלמת משפטים, ניסוח מחדש והבנת הנקרא.
תרגול שאלות ותשובות למבחן אמיר"ם - מבחן מיון רמות ממוחשב.