מצא את ההבדלים חנוכייה

חנוכיה היא סמל לחנוכה.
פעילות מציאת הבדלים בין שתי חנוכיות.
יש שבעה הבדלים. בהצלחה!
דף עבודה להדפסה.
הדפסה