logo

איך לצייר פתיתי שלגבסרטון הנוכחי תלמדו איך לצייר פתיתי שלג.הסרטון ברור מאוד בקלות תוכלו להבין איך מציירים פתית שלג.המלצה קטנה :מומלץ להסתכל על הסרטון לפחות פעם אחת מבלי לצייר את הציור תוך כדי.
התבוננות ראשונית בסרטון תאפשר לכם להבין את השלבים של הציור ואז בצפייה שניה תדעו כבר לפנימה אתם עומדים ותוכלו לצייר את הציור בקלות.
לימוד ציור חינם באינטרנט
לימוד ציור למתחילים בשלבים
ציורים קלים להעתקה