logo

איך מציירים קערת פירותלפניכם סרטון המסביר שלב אחרי שלב, איך מציירים קערה עם פירות.
בציור יש קערה עם ענבים, בננה, תפוח, תות ואבטיח.
מתחילים לצייר את פס הקערה וממשיכים לצייר את הפירות ואחר כך משלימים את הקערה.