עיר דוד המלך - מירי צללזון

שירים וסיפורים ליום ירושלים