logo

איך לצייר כלב רועה גרמניציור של כלבת וידאו המסביר את כל השלבים של הציור.
הרועה הגרמני הוא כלב אינטליגנטי ונאמן.
נחשב לכלב מאוד ספורטיבי בזכות גופו הגמיש.
תיאור חיצוני:
הפרווה שלו צפופה, האף שלו הוא בצבע שחור, עיניו חומות ואוזניים זקופות.