דף עבודה גבוה נמוך

מי מהציור יותר גבוה ומי יותר נמוך?
צבעו את הפריט הגבוה.
הדפסה