גבוה / נמוך , דף עבודה

מושגים : נמוך - גבוה - גובה